بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه

ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم
نام محصول دانلودی: بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

با توجه به اهمیت اجرای برنامه های مدیریت دانش در کتابخانه ها، هدف مقاله حاضر، تعیین وضعیت و اولویتبندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و شهید چمران اهواز بود


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-02-01 17:06

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی