اضطراب

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید
نام محصول دانلودی: اضطراب
درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

استرس و اضطراب کلماتی هستند که در زندگی روزمره، برای توصیف حالات و احساسات بسیار استفاده می شوند به طور مثال، به هنگام سخنرانی در برابر جمع، به هنگام امتحان، به هنگام مشکلات مادی، تاُخیر سر یک قرار، … هنگامی که در شرایطی چون شرایط فوق، در سخنان خود از این دو کلمه استفاده می کنیم، توجه چندانی به تفاوت موجود میان آن دو نداریمولی هنگام سخن گفتن از م


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2018-02-01 20:35

مطالب مرتبط دیگر در این دسته بندی